Program anglické mateřské školky Abacus Adventures je sestaven tak, aby povzbuzoval a rozvíjel přirozenou zvídavost a představivost dětí.  

 • V průběhu každého dne provádíme výuku pomocí programu “Circle Time”, který je zaměřen na specifické téma daného dne a týdne. Děti mají během výuky čas a příležitost si hrát. Při hrách mohou využívat svoji představivost a navzájem se poznávají způsobem, který jim vyhovuje.
 • Učitelé dětem při hrách pomáhají a zaměřují se na procvičování slovní zásoby podle výukového tématu daného dne a týdne.
 • Výuka ve školce je vedena v anglickém jazyce, zkušeným týmem rodilých mluvčích a lektorů s perfektní angličtinou a pedagogickými znalostmi.

Učební osnova

Učební osnova mateřské školky Abacus Adventures je sestavena tak, aby se zaměřovala na celkový vývoj dítěte. Především na rozvoj

 • osobních a sociální schopností
 • jazyka a gramotnosti
 • aritmetiky a logiky
 • znalostí a porozumění
 • kreativity.

Výukový plán je organizován podle témat, které dětem umožňují zaměřit se během jednoho nebo dvou týdnů na dané téma a rozvíjet tak pochopení tématu a rozšiřování slovní zásoby spojené s tématem. Témata se týkají ročních období, prázdnin a světa kolem nás. Děti se učí pomocí interaktivní osnovy, jejíž součástí jsou příběhy, pohádky, četba, hudba, zpěv a cvičení.

Denní program

Ukázka typického dne v mateřské školce Abacus Adventures:

  7:15 –   8:55 Volné hraní, povídání s lektory, kreslení, skládání puzzles…
  9:00 – 10:00 Program Circle Time
10:00 – 10:15 Svačina
10:15 – 11:00 Dopolední aktivity, práce s worksheets na týdenní témata
11:00 – 12:00 Hry venku
12:15 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:00 Odpočinek / pohádky / předškolní příprava
15:00 – 15:15 Svačina
15:15 – 16:15 Odpolední činnost – kroužky: jóga, vaření a pečení, tanečky, golf, hudební a výtvarná výchova
16:15 – 17:00 Volné hraní uvnitř nebo venku na zahradě

Kroužky

Školka Abacus Adventures nabízí široký výběr kroužků, které jsou zaměřené na zvýšení znalostí, koordinace a sebedůvěry dětí. Ukázky aktivit, které jsou součástí programu školky:

 • Taneční kroužek
 • Sportovní kroužek
 • Hudební kroužek
 • Jóga
 • Keramika
 • Výtvarný kroužek
 • Vaření a pečení
 • Golfový kroužek.

V mateřské školce Abacus Adventures také jezdíme na výlety. S dětmi rádi chodíme do přírody v okolí, do zbraslavské ZOO, do ZOO a přírodovědné stanice na Smíchově i do pražské ZOO v Tróji.

Navštěvujeme také divadla, muzea a další zajímavá místa jako např. Národní Galerii, Hvězdárnu, Orloj na Staroměstském náměstí, Petřínskou rozhlednu a zrcadlové muzeum. Viděli jsme i Muzeum Lega, Muzeum čokolády, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum Policie ČR, Muzeum MHD ve Střešovicích a Království železnic.

Jezdíme také do centra na procházku po Karlově mostě, ale i na výlety na Pražský hrad a na zámky Loučeň a Berchtold, hrad Karlštejn a Křivoklát, do svíčkárny a čokoládovny v Šestajovicích.

Navštívili jsme i stanici Hasičského záchranného sboru a stanici zdravotnické záchranné služby na Zbraslavi.

Spolupracujeme s rodiči

Cílem mateřské školky Abacus je umožnit rodičům účastnit se co nejvíce každodenních aktivit školky.

 • Ke každému dítěti i rodičů přistupujeme opravdu individuálně.
 • Rodiče jsou často zváni do školky na představení, vystoupení a jiné události. V rámci těchto neformálních setkání mohou rodiče sdílet s dětmi jejich pokroky a pohovořit s učiteli.
 • Rodiče od nás každý den dostávají stručnou informaci o vývoji dítěte, včetně chování a studia. Každý měsíc také rodiče obdrží informační bulletin školky, ve kterém poskytujeme stručné shrnutí událostí ve školce během daného měsíce včetně písniček, slovní zásoby, činností, výletů a plánů na další měsíc.

Letní program – školka je otevřená celé léto:)

Během července a srpna přijímáme i děti z jiných MŠ a nabízíme letní program a pořádáme příměstské tábory s angličtinou, doplněné různými výlety, především do pražské ZOO a přírody v okolí, dinoparku a planetária.